Vị trí tuyển dụng

Hoàng Kim Tuyển 2 Nhân Viên Kỹ Thuật Bóc Tách Cơ Khí – Inox
Mức lương: 15.000.000-19.000.000 | 188A Hoàng Hữu Nam, Long Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Tuyển Dụng 8 Nhân Viên Kinh Doanh Inox – Panel Tại Tp Thủ Đức TPHCM
Mức lương: 12 triệu + 15% Doanh Thu. | A1 Villa Park, Bưng Ông Thoàn, Phường Phú Hữu, TP Thủ Đức, TPHCM
Tuyển dụng thợ gia công inox tại TP.Thủ Đức TPHCM
Mức lương: 6.000.0000 - 10.000.000 triệu | 188A Hoàng Hữu Nam, Phường Long Thạnh Mỹ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.