Tác giả: Nguyễn Hiền

Nguyễn Thị Hiền đang là biên tập viên cho XNK Hoàng Kim tốt nghiệp tại Đại Học Hutech TPHCM. Với 3 năm kinh nghiệm chuyên viết về vật tư, thiết bị bếp công nghiệp inox và panel đảm bảo tạo ra bài viết tổng hợp cho người dùng.

Sơ yếu lý lịch:

  • Họ và tên: Nguyễn Thị Hiền
  • Ngày – tháng – năm: 21/08/1998
  • Email: hiennguyen123@gmail.com