Tác giả: Ánh Ngọc

Sơ yếu lý lịch:

  • Họ và tên: Nguyễn Thị Ánh Ngọc
  • Ngày – tháng – năm: 20/03/1998
  • Email: anhngoc123@gmail.com

Hiện Nguyễn Thị Ánh Ngọc đang là biên tập viên cho XNK Hoàng Kim tốt nghiệp tại Học viện Báo chí & Tuyên truyền. Với 3 năm kinh nghiệm chuyên viết về mảng vật tư inox, thi công sản xuất panel. Ánh Ngọc với đam mê viết, ý thức trách nhiệm với những thông tin cung cấp đảm bảo tạo ra bài viết giá trị cho khách hàng.