Tác giả: Vũ Đình Tú

Ông Vũ Đình Tú hiện là giám đốc sản xuất của XNK Hoàng Kim, ông là quản lý sản xuất của SamSung Việt Nam trong 3 năm và hiện tại đang kiêm nghiệm quản lý sản xuất của Bosch tại Đồng Nai. Ông Tú là một nhân sự chủ chốt trong quá trình R&D sản phẩm mới để đưa vào sản xuất công nghiệp.

Tốt nghiệp kỹ sư tại Đại Học Cần Thơ. Ông Vũ Đình Tú có nhiều năm kinh nghiệm đảm bảo các thông tin đăng tải một cách chính xác, cung cấp thông tin tổng hợp cho người dùng

Sơ yếu lý lịch:

  • Họ và tên: Vũ Đình Tú
  • Ngày – tháng – năm: 10/10/1987
  • Số điện thoại: 096 6789 304
  • Email: sale@hoangkimexim.com
  • Chức Vụ: CEO Giám đốc điều hành tại XNK Hoàng Kim

Trình độ chuyên môn:

  • Tốt nghiệp kỹ sư tại Đại Học Cần Thơ. Ông Vũ Đình Tú có nhiều năm kinh nghiệm đảm bảo các thông tin đăng tải một cách chính xác, cung cấp thông tin tổng hợp cho người dùng
  • Ông hiện là chuyên gia có 12 năm kinh nghiệm về mảng gia công các sản phẩm thiết bị inox, có 3 năm về mảng panel xây dựng nhà xưởng kho lạnh.